Liebherr 630 EC-H25 Litronic pri dostavbe 3. a 4. bloku JE Mochovce

Liebherr 630 EC-H25 Litronic pri dostavbe 3. a 4. bloku JE Mochovce

Na juhu Slovenska medzi Nitrou a Levicami, sa nachádzajú štyri bloky Atómovej elektrárne Mochovce s tlakovodnými reaktormi typu VVER 440/V 213, každý s výkonom 470MW. Prvý blok elektrárne dodáva elektrickú energiu do siete od leta 1998, druhý blok od konca roku 1999. Dostavba 3. a 4. bloku je najväčšou súkromnou investíciou v histórii Slovenska, pričom MO34 sú jednou z 3 jadrových elektrární, ktoré sa v súčasnosti stavajú v EÚ. Na dostavbe Mochoviec by sa do roku 2013 malo preinvestovať spolu 2,7 mld. eur.

Každý blok SE-EMO vyrobí ročne asi 3 000 GWh elektrickej energie, čo pokrýva takmer 10 % spotreby elektrickej energie na Slovensku. Denne sa tak ušetrí asi 46 vagónov uhlia, ktoré by bolo potrebné spáliť v tepelnej elektrárni na získanie rovnakého množstva elektrickej energie. Po dokončení 3. a 4. bloku atómovej elektrárne v Mochovciach, spolu s existujúcim 1. a 2. blokom, prinavrátia energetickú nezávislosť krajiny a uspokoja približne 45 % domácej spotreby elektrickej energie. 3. blok by mal byť uvedený do prevádzky v roku 2012 a 4. blok v roku 2013, kde výkon každého bloku bude 440 MW.

Mochovské bloky patria medzi najnovšie jadrové bloky VVER 440/V 213 a ťažia zo všetkých zdokonalení, ktoré boli v elektrárni realizované. Najvyššie bezpečnostné štandardy a použité  technologické postupy  kladú extrémne požiadavky na techniku, ktorá je potrebná k dostavbe blokov jadrovej elektrárne. Spoločnosť Kranimex, spol. s r.o. ako výhradný zástupca skupiny Liebherr v sekcii stavebných žeriavov, zabezpečila pre uvedený projekt stavebný vežový žeriav Liebherr 630 EC-H 25 Litronic, s výškou pod hák 63,5m, vyložením 37,4 m a nosnosťou 19.600 kg. Maximálna nosnosť žeriava je 25.000 kg až do vyloženia 29,7 m.

S ohľadom na komplikované podmienky na stavbe bolo nutné vyprofilovať najvhodnejšie riešenie pre nasadenie žeriava. Už v prípravných fázach Kranimex, spol. s r. o., aktívne spolupracovala s technickým oddelením výrobného závodu Liebherr Werk Biberach, hlavne pri predkladaní návrhov podložených statickými výpočtami. Pôvodne navrhnutá verzia voľne stojaceho žeriava Liebherr 630 EC-H25 Litronic pri výške 63,5m pod hák, stanovovala 216t centrálnej záťaže na základovom stacionárnom podvozku s rozmerom 10 x 10 m.

Ako druhé a najvhodnejšie riešenie, bolo navrhnutie ukotvenie veže žeriava o samotný blok elektrárne vo výške 37m, čím sa zredukovala požadovaná hmotnosť centrálnej záťaže na 54t a eliminoval sa výkyv žeriava na minimálnu mieru. Navrhnutým riešením sa podstatne znížil rohový tlak do základu pod žeriav a v neposlednom rade je nutné spomenúť úsporu v prepravných nákladoch a zvýšení bezpečnosti na max. možnú úroveň.
S osovou vzdialenosťou 30m medzi vežovým žeriavom a výškovým komínom nachádzajúcim sa vedľa bloku elektrárne, bolo nevyhnutné naprogramovať systém Litronic a implementovať obmedzenie otáčania sa výložníka vo vymedzenej kolíznej zóne. Z tohto dôvodu následne vyplynula aj nutnosť kotvenia samotného výložníka v čase žeriava mimo prevádzku, a to kotviacimi lanami o objekt.

Ďalšou špecifickou požiadavkou bolo vybavenie žeriava kamerovým systémom s umiestnenou kamerou na pojazde výložníka a monitorom v kabíne obsluhy, k nepretržitému prenosu a snímaniu manipulácie s bremenom. Za týmto účelom firma Kranimex, spol. s r.o.  zakúpila a nainštalovala špeciálny kamerový systém Orlaco.

Samotná montáž prebiehala v dvoch hlavných etapách, kde v prvej fáze bola postavená konfigurácia s pomocou 400t autožeriava Liebherr LTM 1400 -7.1,  a to do výšky 39,5m. Následne sa žeriav došplhal o zostávajúce 4 vežové diely, pomocou teleskopovateľného zariadenia umiestneného na veži žeriava Liebherr 630 EC-H25 Litronic, do finálnej výšky 63,5m a súčasne sa žeriav ukotvil o objekt pomocou kotviaceho rámu a troch ramien.

Projekt dostavby 3. a 4. bloku JE v Mochovciach je výzva tak po ľudskej, ako aj technickej stránke pre všetkých zainteresovaných. Pri realizácii takto náročných projektov sa väčšinou ukazuje, kde sa nachádza potenciál resp. limit jednotlivých subjektov a oblasť stavebných žeriavov nie je toho výnimkou.

Žeriav Liebherr 630 EC-H25 Litronic je najväčší stavebný žeriav značky Liebherr, ktorý bol doteraz nasadený na území Slovenskej republiky.