Kranimex dodal vežový žeriav k rekonštrukcii Krásnej Hôrky

Kranimex dodal vežový žeriav k rekonštrukcii Krásnej Hôrky

Po ničivom požiari, ktorý spustošil hrad Krásna Hôrka sa začalo s jeho obnovou a rekonštrukčnými prácami až v
jesenných mesiacoch. Počas leta, keď boli podmienky najideálnejšie prebiehalo výberové konanie na dodávateľa prác.
Nakoľko sa hrad nachádza v náročnom a pre mechanizmy ťažko dostupnom teréne, technologický postup prác musel
zohľadňovať aj dané faktory.

 

Rekonštrukčné práce strešnej konštrukcie, ako aj nutnosť zásobovania materiálom,
jednoznačne stanovovali potrebu nasadenia vežového žeriava. Po konzultáciách, týkajúcich sa vhodného vežového
žeriava, navrhla spoločnosť Kranimex vežový žeriav Liebherr 40LC, ktorý parametrovo spĺňal všetky kritériá potrebné
k rekonštrukčným prácam, ako aj k jeho samotnej montáži.  Keďže limitované priestorové podmienky neumožňovali
použitie montážneho autožeriava, montáž sa realizovala pomocou vrtuľníka MI-8, ktorý disponoval max. nosnosťou
2.500kg.

 

Celková váha žeriava Liebherr 40LC, ktorý bol po jednotlivých komponentoch dopravovaný a súčasne montovaný
na nádvorí hradu, činila 63.000kg. Vrtuľník musel vzlietnuť s časťami žeriava približne 30x. Poveternostné podmienky
miestami značne komplikovali situáciu, ale profesionalita a vzájomná súčinnosť  pracovníkov Kranimex s personálom
leteckej spoločnosti, eliminovali riziká na minimálnu mieru. Žeriav Liebherr 40LC je osadený na základovom kríži 3,8
x 3,8m, s výškou pod hák 28,5m a ramenom dlhým 40m.