Vežové žeriavy Liebherr na projekte SKY PARK by Zaha Hadid

Vežové žeriavy Liebherr na projekte SKY PARK by Zaha Hadid

Pohľad na horizont nášho hlavného mesta sa v súčasnosti výrazne mení. Hlavným faktorom tejto zmeny siluety Bratislavy sú výstavby výškových budov v lokalite Mlynských Nív. Jedným z týchto projektov je aj výstavba rezidenčných budov SkyPark, navrhnutých uznávanou britskou arichitektkou Zaha Hadid.

Firma Kranimex spol. s r.o. sa podieľa na výstavbe objektov SkyPark veža B a veža C na Čulenovej ulici. Za zmienku stojí predovšetkým nasadenie štyroch vežových žeriavov Liebherr s výškou po hákom nad 115m.

Žeriav Liebherr 112 EC-H operuje na veži B s plným vyložením – dosah 55m. Vďaka kotveniu na robustnej veži 500HC a použitiu prechodového dielu na vežu 256HC a následne na 120HC bolo možné tento žeriav postaviť na základnú výšku 95m pod hákom – bez nutnosti kotvenia o budovu. S napredovaním výstavby a narastajúcou výškou budovy bolo potrebné šplhanie žeriava vo štyroch fázach postupne na výšku 110.3m, 117.8m až na finálnu výšku 130.3m pod hákom. Vo finálnej fáze je žeriav ukotvený o budovu na troch pozíciach veže.

Na výstavbu veže C bol nasadený rovnako žeriav Liebherr 112 EC-H. Vo finálnej fáze s výškou 120m pod hákom je veža žeriava ukotvená o budovu celkom 4-krát.  Okrem týchto žeriavov boli do prác zapojené aj žeriavy s „plochou hlavou“  130 EC-B s výškou 115m pod hákom a 110 EC-B vysoký 108m.