Najvyšší voľne stojaci žeriav v Prahe

Najvyšší voľne stojaci žeriav v Prahe

V máji tohto roku prebehla v Prahe 3 na Žižkovej montáž na české pomery unikátneho vežového žeriava s typovým označením Liebherr LH 250 EC-B 12 Litronic. Na základe požiadaviek zákazníka, demolačnej spoločnosti TREPART s.r.o, ho na miesto nasadenia – do areálu bývalej Ústrednej telekomunikačnej budovy – dodala vrátane kvalifikovanej obsluhy firma KRANIMEX spol. s r.o., ktorá sa zaoberá predajom, prenájmom a servisom vežových žeriavov Liebherr.

Žeriav Liebherr LH 250 EC-B 12 Litronic, ktorý sa radí do kategórie tzv. „Flat Top“ (žeriavy bez špičky), bol obstaraný do požičovne Kranimex špeciálne kvôli tejto žižkovskej zákazke. Žeriav pomáha pri demolačných a sanačných prácach v areáli a nasadený tu bude najmenej do marca budúceho roka. Žeriav je unikátny hneď z niekoľkých dôvodov.

Základne rysy žeriavu

Prvým špecifikom je samotný typ stroja. Jedná sa o jeden z vrcholných modelov kategórie EC-B, čo znamená, že postráda špičku s tiahlami výložníka.

Žeriav bez špičky sa pre tento projekt ukázal ako optimálne riešenie, a to hneď z niekoľkých dôvodov: je nákladovo prijateľnejší (stavba žeriava so špičkou do požadovanej výšky by kládlo väčšie nároky na mobilný autožeriav), nie je spojený s toľkými obmedzeniami (pri vyšších výškach hrozí napríklad kríženie s lúčmi operátorov) a v neposlednom rade má všeobecne lepšie statické predpoklady. Zaujímavá je tiež funkcia Litronic: pri zdvíhaní bremien je možné stroj prepnúť do zvláštneho režimu, v ktorom dôjde k jednorazovému navýšeniu jeho nosnosti o 20 %. Túto funkciu je možné využívať iba v obmedzenej miere; pri jej aktivácii sa spomalí rýchlosť žeriava na 30 % pôvodných hodnôt, avšak je to užitočný pomocník pri potrebe manipulovať s ťažšími bremenami.

Unikátny svojou výškou

Liebherr LH 250 EC-B 12 je štandardne dodávaný s výškou pod hák 57,1 metrov1). V tomto prípade bolo ale potrebné žeriav vztýčiť až do výšky 91,5 metrov, čo je takmer dvojnásobok jeho obvyklých parametrov. Pri takejto výške spolupracujú projektanti v Kranimexe so statikom priamo z továrne Liebherr v Biberachu. Ten na základe projektových požiadaviek spočítal, z akých dielov sa má žeriav poskladať, aby spĺňal požiadavky na dosah a nosnosť. Následne bola zvolená optimálna konfigurácia žeriava. Žeriav sa potom na mieru skladá z rôznych dielcov (tzv. „veží“), v tomto prípade ich je 18. Použité komponenty boli poskladané z rôznych zdrojov – časť pochádzala z vlastných skladových zásob firmy Kranimex, časť bola požičaná od partnerských spoločností. Pri takto projektovanej výške musí byť prvá základová veža väčšia a širšia (typ 500); na montáž je potrebná aj špeciálna prechodová veža (zo šírky 500 na 256).

1) Vo variante s ukotvením na portáli a s centrálnym betónovým protizávažím.

Špecifiká ukotvenia

Zaujímavou kapitolou tejto realizácie je ukotvenie žeriava v mieste nasadenia pomocou základových kotiev. Táto metóda je spolu s metódou uloženia na základové kríže (portály) s centrálnym betónovým závažím najbežnejší spôsob ukotvenia vežových žeriavov. Výhodou základových kotiev je menšia náročnosť na zabranú plochu na stavbe, čo je dnes pri mnohých stavbách veľké plus. Kotvy sú tiež ideálnou voľbou v prípadoch, keď je potrebné žeriav postaviť do veľkých výšok a nie je ho možné z nejakého dôvodu kotviť k objektu. Na Žižkove boli použité základové kotvy s typovým označením 24HC630FA (500HC) s roztečou 2,45 × 2,45 m, zodpovedajúce rozmerom prvého z piatich vežových dielov (typ 24HC630TS-0580c).

Keďže pri tomto type založenia vznikajú obrovské ťahové sily (v tomto prípade cez 10 000 kNm), vŕtajú sa pod základ pilóty. Je ich tu celkom päť, každá z nich má priemer 1,2 metra a idú do hĺbky 23 metrov. Pilóty sú hore ukončené železobetónovým kvádrom s rozmermi 7 × 7 × 1,4 m s inštalovanými základovými kotvami. Mimochodom – ich umiestnenie musí byť veľmi presné, výšková tolerancia voči projektu je iba 1 mm. Keď je základová doska s pilotmi hotová, musí byť dielo riadne skolaudované statikom a stavbyvedúcim; až potom sa začína so samotnou montážou žeriavovej konštrukcie.

Montáž? „Skladačka“ pre pokročilých

Ďalšou výzvou pre dodávateľov vežového žeriava bola jeho montáž a samotná logistika. Do akcie boli povolané mobilné žeriavy známej spoločnosti Hanyš – Jeřábnické práce, s.r.o.. Hlavným montážnym strojom bol osemnápravový LIEBHERR LTM 1500-8.1 s nosnosťou 500 ton. Ďalšie zaujímavé fakty z konfigurácie tohto kolesového žeriava pridávame: základné rameno s dĺžkou 84 metrov, „krídlový“ kotviaci systém (do tvaru Y), priehradový výložník s dĺžkou 49 metrov (tzv. „Wippa“) a protizávažie s celkovou hmotnosťou 165 ton . Hlavnému stroju sekundovali dva pomocné mobilné žeriavy LIEBHERR LTM 1100-4.2.

Montáž vežového žeriava trvala jeden pracovný týždeň. Prvý deň sa montoval iba hlavný mobilný žeriav (pomocným mobilným žeriavom); druhý pomocný mobilný žeriav medzitým vykladal jednotlivé komponenty vežového žeriava z návesov kamiónov. Nasledovalo zostavenie výložníka o dĺžke 55 metrov (vykonáva sa na zemi, na vrch žeriava sa potom osadzuje v celku), postupné postavenie veže, skompletizovanie vrchnej časti žeriava a posledný deň bolo do proti-výložníka osadené protizávažie.

Technické parametre žeriavu

Typové označenie LIEBHERR
LH 250 EC-B 12 Litronic
Prevedenie
Stacionárny
Založenie
Základové kotvy 500HC
Výška pod hák
91,5 m
Vyloženie
55 m
Min. nosnosť
55 m / 3 850 kg
Max. nosnosť
2,6–21,5 m / 12 000 kg
El. príkon / istenie
76 kW / 125 A
Rýchlosť pojazdu mačky
0–110,0 m/min
Rýchlosť otáčania ramena
0–0,7 U/min
Rýchlosť zdvihu max
96 m/min

Ďalšia výbava na mieru

Za pozornosť stojí aj zvláštna výbava žeriava, montovaná na prianie zákazníka. Spoločnosti Kranimex sa osvedčil analógový kamerový systém, monitorujúci pojazd žeriavovej mačky. Tento systém, fungujúci na bezdrôtovom princípe, je napájaný energiou z namontovaných solárnych panelov. Na obrazovke v kabíne má žeriavnik k dispozícii niekoľko užitočných funkcií, vrátane možnosti zväčšiť si prenášaný obraz. Systém sa osvedčuje najmä všade tam, kde je členitý terén a bolo by ťažké spoliehať sa iba na inštrukcie viazača, alebo koordinátora.

Obr.: Takto vyzerá pohľad z dodatočne namontovanej kamery, sledujúci pohyb žeriavovej mačky.

Z ďalších prvkov dodatočnej výbavy, montovanej k žeriavom Liebherr, stojí za zmienku antikolizný systém. Ten je nutnou výbavou v prípadoch, keď sa na stavbe otáčajú dva a viac žeriavov alebo napríklad pri práci žeriava nad koľajnicami. Systém dokáže automaticky postrážiť, aby sa výložník nepohyboval vo vopred definovanej zakázanej zóne. V Prahe na Žižkove však tento systém nemusel byť aktivovaný.

Pokiaľ teda pôjdete v dohľadnej dobe v Prahe okolo Žižkova a uvidíte na horizonte siluetu tohto žeriava, možno si na základe nášho článku spomeniete, aké má špecifiká a aké náročné bolo ho tu postaviť.

Obr.: Nákres ustavenia žeriava.

Autor: Milan Olexa, Jan Rybář
Fotografie: Milan Olexa, archiv společnosti Kranimex a Jaroslav Bzenecký