Modernizácia elektrárne v Ostrave

Modernizácia elektrárne v Ostrave

Aktuálne prebieha modernizácia elektrárne v Ostrave – časť Třebovice.
Táto uholná elektráreň je zdrojom tepla a elektriny v regióne už od roku 1933 a svojho času patrila k najväčším v strednej európe.

Na výmenu dôležitých filtračných technológií elektŕarne sme nasadili vežový žeriav Liebherr 250EC-B Litronic s maximálnou nosnosťou 12 ton.
Vežový žeriav bol dodaný pre nášho partnera – firmu MROZEK a.s. a jeho montáž bola realizovaná za pomoci auto-žeriavu z ich vlastnej flotily.

Vzhľadom na to, že sa v zóne otáčania vežového žeriavu nachádza komín jedného z hlavných kotlov, bolo potrebné zabezpečiť prevenciu kolízie výložníka s komínom počas prác, i mimo pracovných hodín.
Systém riadenia Litronic umožnil nastaviť tzv. kruhovú výseč, ktorá pri práci žeriavníkovy nedovolí otočiť rameno do zóny možnej kolízie s komínom.
Mimo pracovných hodín sa žeriav kotví dvojramenným lanovým viazakom o predpísané kotevné body.

Typové označenie LIEBHERR
LH 250 EC-B 12 Litronic
Prevedenie
Stacionárny
Založenie
základový kríž 6x6m
Výška pod hák
44m
Vyloženie
35m
Min. nosnosť
35m / 7800 kg
Max. nosnosť
2,6–21,5 m / 12 000 kg