Kranimex, spol. s r.o. ako výhradný zástupca značky Liebherr  v sekcii betonárskej techniky zabezpečuje v Slovenskej republike komplexnú ponuku nemeckého výrobcu. Pre našich zákazníkov poskytujeme nasledovnú činnosť:

  • predaj nových kompletných betonárskych zariadení a ich uvedenie do prevádzky
  • spracovanie situačnej štúdie navrhovanej novej alebo rekonštruovanej prevádzky
  • predaj jednotlivých strojných celkov betonárskych miešacích zariadení
  • montáž všetkých výrobkov a zariadení
  • dodávky náhradných dielov pre všetky zariadenia
  • kompletný záručný a pozáručný servis pre všetky zariadenia
  • konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti betonárskej techniky
  • školiacu činnosť pre obslužný a technický personál zákazníkov
© KRANIMEX, spol. s r.o., Lazaretská 4/A 812 01 Bratislava Tel.: 00421 2 45529435, 00421 2 45529436 Email: kranimex@kranimex.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel. Sro. Vložka č. 11529/B IČO: 35 696 273, IČ DPH: SK2020310501