Most pri Bratislave – Business premises

KRANIMEX, spol. s r.o.
PZ 800
900 46 Most pri Bratislave

Tel.:00421 (2) 455 29 435
Tel.:00421 (2) 455 29 436

Bratislava – Economic department

KRANIMEX, spol. s r.o.
Lazaretská 4/A
812 01 Bratislava

Tel: 00421 (2) 52 967 067
Fax: 00421 (2) 52 967 067

Košice – Branch office

KRANIMEX, spol. s r.o.
Opatovská cesta
040 18 Košice

Tel: 00421 (2) 52 967 067

Praha, Czech republic

KRANIMEX, spol. s r.o.
Nedokončená 1638
198 00 Praha 9 – Kyje

Tel.: 00420 224 316 271
Fax: 00420 224 312 477

Tower Cranes Liebherr

Ing. Tomáš Holan
holan@kranimex.sk
0911 452 545

Michal Rambala
rambala@kranimex.sk
0903 250 107

Žigmund Kurina
kurina@kranimex.sk
0903 721 486

Michal Lipák
lipak@kranimex.sk
0911 452 525

Concrete Technology Liebherr

Peter Šubert
subert@kranimex.sk
0902 452 519

Denis Madura
madura@kranimex.sk
0910 493 167

Ing. Tomáš Holan
holan@kranimex.sk
0911 452 545

Service and Spare Parts

kranimex@kranimex.sk
0903 250 107 Servisné zásahy na žeriavoch (HOT-LINE)
0903 250 107 p. Rambala – Náhradné diely pre žeriavy
0902 452 519 p. Šubert – Náhradné diely pre betonársku techniku

Economic Department

Alžbeta Jandurová
jandurova@kranimex.sk
0911 378 312

© KRANIMEX, spol. s r.o., Lazaretská 4/A 812 01 Bratislava Tel.: 00421 2 45529435, 00421 2 45529436 Email: kranimex@kranimex.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel. Sro. Vložka č. 11529/B IČO: 35 696 273, IČ DPH: SK2020310501