Ekonomická betonáreň s jedinečnými výhodami

Betonáreň LCM 1.0 kombinuje pevnú konštrukciu, nákladovo efektívnu prepravu a montáž s atraktívnym pomerom
cena / výkon. Spoľahlivo vyrába širokú škálu receptov betónových zmesí vo vysokej kvalite. Betonáreň je vybavená
výkonným tanierovým miešacím jadrom a vyrába až 60 m³ betónu za hodinu. Celý koncept je navrhnutý pre vysokú
účinnosť a dlhú životnosť.
Moderná technológia za prijateľnú cenu.

Rôzne možnosti miešacieho jadra pre
špecifické požiadavky zákazníkov

 Tanierová miešačka Liebherr pre štandardné
až vysoko výkonné betónové zmesi
 Voliteľne s miešacím agitátorom
pre maximálnu účinnosť

Efektívne uloženie kameniva
v radovom zásobníku

Štandardné radové silo s plniacim
objemom 4 x 10 m³
Voliteľne radové silo s plniacim objemom
4 x 25 m³ prispôsobené na transport

Moderný
riadiaci systém

Jednoduché a intuitívne ovládanie
systému prostredníctvom notebooku
Jasné zobrazenie základných operácií
Neustále monitorovanie procesu miešania

Nákladovo efektívna preprava a mobilný koncept betonárne

Betonáreň LCM 1.0 určená na ekonomickú výrobu betónu umožňuje jednoduchú, rýchlu a nákladovo efektívnu prepravu
na dvoch kontajneroch typu 40 HC ( dĺžka 12.19m ).
Betonáreň tak zabezpečuje vysoký stupeň mobility a ponúka možnosť nekomplikovaného a rýchlehopremiestnenia.

Nákladovo efektívna preprava

Časovo nenáročná montáž

Mobilný koncept

 v 2 x 40 HC kontajneroch vďaka dobre
navrhnutému a priestor šetriacemu konceptu betonárne.

Betonáreň je možné zdvihnúť
pomocou žeriavu

Pre zabezpečenie čo najrýchlejšej a najjednoduchšej
montáže je použitá skladacia konštrukcia a vopred zmontované základy

Moderný riadiaci systém Litronic-BCS 3

Litronic-BCS 3 je plne automatický riadiaci systém schopný pracovať v reálnom čase s rozsiahlymi funkciami.
Všetky štandardné úlohy, ako aj správu údajov je možné vykonávať pohodlne. Jednoduchá obsluha riadiaceho
systému prostredníctvom dvoch monitorov umožňuje operátorovi paralelnú správu kmeňových dát a vizualizáciu procesu.

Komponenty vizualizácie je možné ľubovoľne upravovať. Navyše, systém má automatické sledovanie bezpečnosti.
Manuálny zásah počas automatického behu je možný kedykoľvek.

Kompetencia v technológii miešania

Spoločnosť Liebherr vyvíja a vyrába vlastné miešacie systémy už viac ako
60 rokov. Vo vlastnom laboratóriu miešacej techniky sa systémy miešačiek
neustále vyvíjajú a optimalizujú počas testov so širokou škálou materiálov.
Hlavným zameraním vývoja je realizácia dlhej životnosti miešacieho jadra,
vysokého výstupného výkonu pri konštantne vysokej kvalite, ako aj
bezúdržbového usporiadania všetkých servisných prvkov.

LCM 1.0 je vybavený efektívnou tanierovou miešačkou Liebherr. Ak je to potrebné, dajú sa pomocou voliteľného agitátora rýchlo a ľahko vyriešiť aj náročné úlohy miešania.

Tanierová miešačka
typ R 1.0

Určené pre všetky štandardné recepty
• Usporiadanie miešacích nástrojov je
optimalizované na rýchle a efektívne
miešanie surovín

Tanierová miešačka s agitátorom
typ RIM-M 1.0

Agitátor zaisťuje intenzívny výkon miešania
a tiež zvláda náročné recepty
• Miešadlo rýchlejšie rozomelie cement
a homogenizuje zmes za kratší čas

Od štandardných po špičkové zmesi,
vždy správny produkt

Vďaka možnostiam prispôsobenia sú tanierové
miešačky ideálne pre akékoľvek miešanie,
od štandardného po vysokopevnostný betón
Optimálne riešenie pre každú úlohu miešania

© KRANIMEX, spol. s r.o., Lazaretská 4/A 812 01 Bratislava Tel.: 00421 2 45529435, 00421 2 45529436 Email: kranimex@kranimex.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel. Sro. Vložka č. 11529/B IČO: 35 696 273, IČ DPH: SK2020310501