Mobilný v akomkoľvek teréne

Rýchlostaviteľné žeriavy sú k dispozícii na pojazdnom pásovom podvozku pre náročné terény. Tento pásový podvozok umožňuje ľahké premiestňovanie žeriavov R po stavenisku.

 

42 KR.1

Fast-erecting crane on crawler track travel gear

The 42 KR.1 fast-erecting crane on a crawler undercarriage is ideal for use where fast changes of location and mobility on site are required.

Nosnosť pri max.vyložení 1,200 kg
Max. vyloženie 36.00 m
Norma EN 14439
Max. nosnosť 4,000 kg
Počet prameňov lana 2/4
Max. výška pod hákom 28.00 m
Náklon výložníka 30 °
Náklon pre manévrovanie 45 °
Polomer otáčania 2.50 m
Zdvihová jednotka 11 kW FU
Otočová jednotka 3,0 kW FU
Jednotka posunu mačky 1,3 kW / 2,3 kW

42 KR.1       Data Sheet

42 KR.1 Informácie

© KRANIMEX, spol. s r.o., Lazaretská 4/A 812 01 Bratislava Tel.: 00421 2 45529435, 00421 2 45529436 Email: kranimex@kranimex.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel. Sro. Vložka č. 11529/B IČO: 35 696 273, IČ DPH: SK2020310501