ANTI-KOLÍZNY SYSTÉM AMCS

Zaručená bezpečnosť na stavbe

Systém francúzskeho výrobcu AMCS je najnovší antikolizný a zónový systém pre vežové žeriavy.
Certifikované PLd a SIL-2 podľa noriem EN13849-1 a EN61508

PREVENCIA KOLÍZIE

Systém spracúva v reálnom čase a v troch rozmeroch dáta / vzdialenosti medzi jednotlivými prvkami žeriavov (vrátane polohy kabíny), ako aj rýchlosti pohybu. Na základe vyhodnotenia týchto dát prevezme ovládanie kontrolovaných mechanizmov, aby sa zabezpečilo spomalenie, potom úplné znehybnenie žeriavu vo vopred nastavenej vzdialenosti od prekážky.

 

Zobrazenie interferencií a prvkov ovplyvnených rizikom kolízie v reálnom čase
Rádiová diaľková komunikácia
Riadenie interferencií medzi vežovými žeriavmi

VYMEDZENIE PRACOVNÝCH ZÓN

Trojrozmerné limity prekročenia sa rýchlo definujú priamo na obrazovke priradením geometrických tvarov k príslušným oblastiam a statickým prekážkam

 

 

 

Zobrazenie zakázaných zón okolo žeriavu v reálnom čase
Riadenie limitov pohybu pre výložník a náklad. Nastavenie minimálnej a maximálnej výšky na riadenie hákov medzi dvoma priestormi
Možnosť selektívnej aktivácie / deaktivácie zón prostredníctvom nadradenej jednotky.

UKLADANIE DÁT

Neustále zaznamenáva a ukladá udalosti súvisiace s funkciami „zakázaná oblasť“ a „interferencia“. Systém má taktiež ďalšiu funkciu, ktorá umožňuje dynamicky zaznamenávať niektoré informácie o stave zariadenia.

 
 
 

Možnosť prezerania a sťahovania informácií na USB disk
Možnosť pridať SIM kartu na stiahnutie údajov a udalostí týkajúcich sa žeriavu na súkromnom webovom portáli
Zobrazenie limitov rýchlosti vetra a limitov predbežného poplachu a poplachu na obrazovke

© KRANIMEX, spol. s r.o., Lazaretská 4/A 812 01 Bratislava Tel.: 00421 2 45529435, 00421 2 45529436 Email: kranimex@kranimex.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel. Sro. Vložka č. 11529/B IČO: 35 696 273, IČ DPH: SK2020310501