Výrobný program betonární Liebherr zahŕňa vertikálne, horizontálne ako aj mobilné systémy.

Základným princípom betonární je garancia optimálneho výkonu, funkčnosť s minimom pohyblivých častí, zníženie opotrebovania a údržby, nákladovo efektívna obsluha jednou osobou a bezporuchovosť prevádzky. Výroba je zabezpečovaná podľa potreby s použitím dvoch alebo troch miešačiek. Pre uskladnenie kameniva sú k dispozícii radové zásobníky, hviezdicové zásobníky, kapsové zásobníky alebo kruhové silá a to v závislosti od okolností, priestorových možností a množstva kameniva. Miešacie jadrá sú buď tanierové alebo dvoj hriadeľové bubnové systémy, vyvinuté a patentované výrobcom Liebherr.

Horizontálne betonárne

Horizontálne betonárne boli koncipované ako modulárny systém. Samotné zariadenia disponujú výkonom 30 až 180 m³ betónu a to s možnosťou naprogramovania optimálneho objemu, podľa požiadaviek zákazníka.

Compactmix 0,5

Compactmix 0,5 sa ako menšie betonárnevyznačujú jednoduchosťou, sú vhodné ajpre prepravu betónu ako aj pre firmy špecializujúce sa výrobou prefabrikátov.
Technické prapametre

Compactmix 1,0

Compactmix 1.0 je menšia betonáreň z najmodernejším dizajnovým riešením. Jednoduchá, robustná, takisto vhodná aj pre prepravu betónu ako aj pre výrobcov betónového materiálu a prefabrikátov.
Technické prapametre

Easymix 1,0

Easymix je flexibilný a kompaktné riešenie pre výrobu betónu na stavenisku.

Technické prapametre

Betomix 1,0

Horizontálne betonárne typu Betomix bola koncipované ako modulárny systém. To zaručuje, že každá z betonární môže byť  postavená a prispôsobená požiadavkám zákazníka.
Technické prapametre

Betomix 4,5

Technické prapametre

Betomix 6,0

Technické prapametre

Mobilmix 0,5

Mobilmix 0,5 je možné zostaviť v priebehu jedného alebo dvoch dní a nevyžadujú betónový základ.
Technické prapametre

Mobilmix 2,25

Mobilmix 2,25 je možné zostaviť v priebehu jedného alebo dvoch dní , nevyžadujú betónový základ a je porovnateľná s stacionárnymi betonárňami.
Technické prapametre

Mobilmix 3,5

Ako robustné betonárne sú vytvorené z
kontajnerových modulov. Mobilmix 3,5
má optimálne využitie pre použitie na
stavbách a umožňuje optimálny transport
pomocou kontajnerového systému. 
Technické prapametre

Vertikálne betonárne

Vertikálne systémy betonární ponúkajú optimálny výkon pri minimálnej potrebe priestorových podmienok. Proces miešania betónu môže byť vykonaný podľa potreby a to pomocou dvoch alebo troch miešačiek. Tieto môžu pracovať v alternatívnych cykloch, jednotlivo, alebo s menším požadovaným objemovým množstvom.

Betomat II

Vertikálne miešacie zariadenie s priemerom sila 6,8 m a jedným dopravníkovým pásom, užitočný objemy kameniva 180 do 455 m³.
Technické prapametre

Betomat III

Vertikálne miešacie zariadenie s 7.8 m priemerom sila, dva dopravníkové pásy, užitočné objemy kameniva 220 do570 m³.
Technické prapametre

Betomat IV

Vertikálne miešacie zariadenie s priemerom sila 8,8 m s dva dopravníkové pásy, užitočný objemy kameniva 260 do 600 m³.
Technické prapametre

Betomat V

Vertikálne miešacie zariadenie s priemerom sila 8,8 m s dva jedným dopravníkové pásy užitočný objemy kameniva 355 do 1010 m³.
Technické prapametre

Betomat I-M

Mobilný Betomat je zostaviteľný a rozoberateľný v minimálnom časovom horizonte. Optimalizovaný pre transport.
Technické prapametre

© KRANIMEX, spol. s r.o., Lazaretská 4/A 812 01 Bratislava Tel.: 00421 2 45529435, 00421 2 45529436 Email: kranimex@kranimex.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel. Sro. Vložka č. 11529/B IČO: 35 696 273, IČ DPH: SK2020310501