Ponuka betonární Liebherr zahŕňa vertikálne a horizontálne konfigurácie, ako aj mobilné systémy.

Základným princípom je miešanie betónu zaručujúce optimálny výkon, funkčnosť s minimom pohyblivých častí, zníženie opotrebenia a údržby, nákladovo efektívna prevádzka jednou osobou a bezporuchová prevádzka. Na uskladnenie kameniva sú voliteľne k dispozícii inline silá alebo okrúhle silá – v závislosti od dostupného priestoru a potrebného objemu, ktoré sa má skladovať. Miešacie systémy sú buď s dvoj-hriadeľové alebo takzvané tanierové miečačky, vyvinuté a patentované výrobcom Liebherr.

Mobilná betonáreň LCM-1.0

Robustná, spoľahlivá, odolná

Séria betonární LCM je jednoduchá, ale robustná. Komponenty sú optimalizované pre lacnú prepravu. Moderná technológia za prijateľnú cenu.

LCM 1.0 je spoľahlivé zariadenie na miešanie betónu so zvláštnymi výhodami. Prevádzka je lacná na kúpu a prevádzka je ekonomická. Predmontované montážne celky a oceľové základy robia z tejto betonárne ideálny prostriedok na mobilné použitie. Prevádzka zariadenia je jednoduchá vďaka intuitívnemu riadiacemu systému cez laptop. Dostupnosť: mimo západnej Európy

Viac informácií o betonárni LCM-1.0

© KRANIMEX, spol. s r.o., Lazaretská 4/A 812 01 Bratislava Tel.: 00421 2 45529435, 00421 2 45529436 Email: kranimex@kranimex.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel. Sro. Vložka č. 11529/B IČO: 35 696 273, IČ DPH: SK2020310501