Ponuka betonární Liebherr zahŕňa vertikálne a horizontálne konfigurácie, ako aj mobilné systémy.

Základným princípom je miešanie betónu zaručujúce optimálny výkon, funkčnosť s minimom pohyblivých častí, zníženie opotrebenia a údržby, nákladovo efektívna prevádzka jednou osobou a bezporuchová prevádzka. Na uskladnenie kameniva sú voliteľne k dispozícii inline silá alebo okrúhle silá – v závislosti od dostupného priestoru a potrebného objemu, ktoré sa má skladovať. Miešacie systémy sú buď s dvoj-hriadeľové alebo takzvané tanierové miečačky, vyvinuté a patentované výrobcom Liebherr.

Mobilná betonáreň LCM-1.0

Robustná, spoľahlivá, odolná

Séria betonární LCM je jednoduchá, ale robustná. Komponenty sú optimalizované pre lacnú prepravu. Moderná technológia za prijateľnú cenu.

LCM 1.0 je spoľahlivé zariadenie na miešanie betónu so zvláštnymi výhodami. Prevádzka je lacná na kúpu a prevádzka je ekonomická. Predmontované montážne celky a oceľové základy robia z tejto betonárne ideálny prostriedok na mobilné použitie. Prevádzka zariadenia je jednoduchá vďaka intuitívnemu riadiacemu systému cez laptop. Dostupnosť: mimo západnej Európy

Viac informácií o betonárni LCM-1.0

Compactmix

Vynikajúci výkon na malej ploche

Liebherr Compactmix sa osvedčil ako malá betonáreň na výrobu kvalitného betónu hospodárne po celom svete. Má obzvlášť kompaktné rozmery.

Spoľahnite sa na kvalitu spoločnosti Liebherr

Vysoká kvalita produktu a galvanizovaná úprava zaručujú dlhú životnosť. Pre zvlášť vysokú kvalitu betónu dodávame tanierovú miešačku Liebherr s voliteľným vírivým zariadením.

● Prispôsobené vašim individuálnym požiadavkám

Varianty, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám, sú k dispozícii vďaka systému stavebnice na ukladanie kameniva. Zákazníci majú na výber medzi radovým silom a komorovím silom.

Brožúra pre Compactmix

Compactmix 1.0

Horizontálna betonáreň

 

Teoretické množstvo dodávaného betónu 60 m³/h
Typ miešačky
RIM
Objem miešačky
1.00 m³

Betomix

● Všestranný, ekonomický, odolný

Rada Betomix je modulárny systém stavebníc, ktorý vyhovuje rozličným želaniam zákazníkov, pokiaľ ide o dizajn a vybavenie. Najnovšie miešacie systémy Liebherr umožňujú hospodárnu výrobu kvalitného betónu.

Brožúra pre Betomix

Video – Betomix

Betomix 2.25

Horizontálna betonáreň

Teoretické množstvo dodávaného betónu 100 / 102 m³/h
Typ miešačky RIM only
Objem miešačky 2.25 m³

Betomix 2.5

Horizontálna betonáreň

Teoretické množstvo dodávaného betónu 115 / 125 m³/h
Typ miešačky DW / RIM
Objem miešačky 2.50 m³

Betomix 3.0

Horizontálna betonáreň

Teoretické množstvo dodávaného betónu 120 / 134 m³/h
Typ miešačky RIM / DW
Objem miešačky 3.00 m³

Betomix 4.5

Horizontálna betonáreň

Teoretické množstvo dodávaného betónu 160 / 210 m³/h
Typ miešačky
DW only
Objem miešačky 4.50 m³

 

Mobilmix

Jednoduchá preprava a inštalácia

Všetky varianty mobilných betonární Liebherr sa dajú ľahko a hospodárne prepravovať. Vďaka komponentom prispôsobeným na inštaláciu sa dajú rýchlo namontovať a používať.

Vhodné pre všetky požiadavky

Každá stavba je iná. Zariadenia na miešanie betónu Liebherr sú preto dostupné v rôznych výkonových triedach. K dispozícii je Mobilmix vhodný pre každú aplikáciu na stavenisku.

Odolné a nenáročné na údržbu

Vďaka robustnej konštrukcii pracuje Liebherr Mobilmix s nízkym opotrebením a ľahko sa udržuje. Dlhodobé a nákladovo efektívne používanie je preto zaručené aj pri extrémnom zaťažení.

Brožúra pre Mobilmix

Video – Mobilmix

Mobilmix 0.5-C

Mobilná betonáreň

Teoretické množstvo dodávaného betónu 30 m³/h
Typ miešačky RIM
Objem miešačky 0.50 m³

Mobilmix 2.5-F

Mobilná betonáreň

Teoretické množstvo dodávaného betónu 115 m³/h
Typ miešačky DW
Objem miešačky 2.50 m³

Mobilmix 2.5-C

Mobilná betonáreň

Teoretické množstvo dodávaného betónu 115 m³/h
Typ miešačky DW
Objem miešačky 2.50 m³

Mobilmix 3.5-C

Mobilná betonáreň

Teoretické množstvo dodávaného betónu 150 m³/h
Typ miešačky DW
Objem miešačky 3.50 m³

Betomat

Vysoký výkon na malej ploche

Vertikálna konštrukcia betonárne Betomat umožňuje hospodárnu výrobu betónu bez potreby veľkého priestoru. Táto koncepcia závodu je rovnako vhodná pre továrne na výrobu betónových zmesí ako prefabrikáty a výrobu betónových výrobkov.

Modulárna konštrukcia

Vďaka flexibilite zariadenia Betomat, pokiaľ ide o výšku a priemer, sú možné rôzne objemy skladovania kameniva. Počet a veľkosť agregovaných komôr je možné nakonfigurovať jednotlivo.

Viacero miešacích zariadení

Miešacie zariadenia Betomat sú zvlášť vhodné na výrobu prefabrikátov a betónových výrobkov. V jednej miešacej veži je možné použiť až tri miešačky.

Brožúra pre Betomat

Video – Betomat

 

Betomat 3

Vertikálna betonáreň

Max. celkový objem úložiska 220 – 560 m³
Priemer sila 7.8 m
Max. počet komôr sila 10
Max. počet prejazdov pre vozidlá 1
Typ miešačky DW / RIM
Objem miešačky 0.50 – 3.00 m³
Teoretické množstvo dodávaného betónu 69 – 260 m³/h

Betomat 4

Vertikálna betonáreň

Max. celkový objem úložiska 345 – 685 m³
Priemer sila 8.8 m
Max. počet komôr sila 10
Počet prejazdov 2
Typ miešačky DW / RIM
Objem miešačky 0.50 – 4.50 m³
Teoretické množstvo dodávaného betónu 69 – 260 m³/h

Betomat 5

Vertikálna betonáreň

Max. celkový objem úložiska 470 – 990 m³
Priemer sila 10.5 m
Max. počet komôr sila 12
Počet prejazdov 2
Typ miešačky DW / RIM
Objem miešačky 0.50 – 4.50 m³
Teoretické množstvo dodávaného betónu 69 – 260 m³/h
© KRANIMEX, spol. s r.o., Lazaretská 4/A 812 01 Bratislava Tel.: 00421 2 45529435, 00421 2 45529436 Email: kranimex@kranimex.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel. Sro. Vložka č. 11529/B IČO: 35 696 273, IČ DPH: SK2020310501