Kranimex, spol. s r.o. ako výhradný zástupca značky Liebherr  v sekcii betonárskej techniky zabezpečuje v Slovenskej republike komplexnú ponuku nemeckého výrobcu.

predaj nových kompletných betonárskych zariadení a ich uvedenie do prevádzky
spracovanie situačnej štúdie navrhovanej novej alebo rekonštruovanej prevádzky
predaj jednotlivých strojných celkov betonárskych miešacích zariadení
montáž všetkých výrobkov a zariadení
dodávky náhradných dielov pre všetky zariadenia
kompletný záručný a pozáručný servis pre všetky zariadenia
konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti betonárskej techniky

 

Viac informácií o aktuálnej ponuke betonárskej techniky Liebherr tu.

© KRANIMEX, spol. s r.o., Lazaretská 4/A 812 01 Bratislava Tel.: 00421 2 45529435, 00421 2 45529436 Email: kranimex@kranimex.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel. Sro. Vložka č. 11529/B IČO: 35 696 273, IČ DPH: SK2020310501