Spoločnosť Liebherr prevzala na konci roka 2012 výrobcu čerpadiel betónových zmesí, firmu Waitzinger, ktorej produkty ponúka od roku 2013 pod značkou Liebherr. Tým ďalej rozšírila svoju produktovú paletu z oblasti spracovania betónu o nasledovné položky

Čerpadlá betónových zmesí na automobilovom podvozku

Čerpadlá na betón Liebherr montované na podvozky, sú dostupné s ramenom od 17 m do 58 m. Sú dostupné rôzne spôsoby zbalenia, v závislosti od príslušného typu. Existujú tiež rôzne rozsahy podpier (výstuží) so 4 rôznymi zameniteľnými variantmi vysunutia. U čerpadiel na betón je možné kombinovať objemy výkonu od 73 do 170 m3 / h.

 

Max výkon Vertikální radius Segment sbalení Podpěry Počet náprav
m 110 125 140 170 m RZM ST XH XXT
20 24 M4 XH 125 140H 170H 24 M4 XH 3
30 32 Z5 XXT 125 140H 170H 32 Z5 XXT 4
37 Z4 XXT 125 140H 170H 37 R4 ST 4
37 R4 ST 125 140H 170H 37 Z4 XXT 4
40 41 M5 XXT 125 140H 170H 41 M5 XXT 4
43 R4 XXT 125 140H 170H 43 R4 XXT 4
47 M5 XXT 140HL 170HL 47 M5 XXT 4/5
50 50 M5 XXT 140HL 170HL 50 M5 XXT 5

  

 

Stacionárne čerpadlá betónových zmesí

Modely:
• THS 80 D
• THS 80 DH
• THS 110 D
• THS 140 D

Stacionárne pásové čerpadlá betónových zmesí

Modely:
• THS 80 D-K
• THS 110 D-K
• THS 140 D-K
© KRANIMEX, spol. s r.o., Lazaretská 4/A 812 01 Bratislava Tel.: 00421 2 45529435, 00421 2 45529436 Email: kranimex@kranimex.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel. Sro. Vložka č. 11529/B IČO: 35 696 273, IČ DPH: SK2020310501