Mobilné žeriavy

LIEBHERR MK

Výrobná rada MK kombinuje mobilitu autožeriavov s funkčnými výhodami vežových žeriavov. Sú konštruované na mobilných podvozkoch, umožňujú jednoduchú montáž jednou osobou, vyznačujú sa vysokou mobilitou a uplatneným v zastavaných zónach s min. priestorovými podmienkami.

LIEBEHERR MK 88           TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR MK 140          TECHNICKÉ PARAMETRE

© KRANIMEX, spol. s r.o., Lazaretská 4/A 812 01 Bratislava Tel.: 00421 2 45529435, 00421 2 45529436 Email: kranimex@kranimex.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel. Sro. Vložka č. 11529/B IČO: 35 696 273, IČ DPH: SK2020310501