Auto-domiešavače Liebherr poskytujú širokú škálu variantov a možností. Zabezpečujeme predaj nových nadstavieb pre všetky typy automobilových podvozkov, ako aj dodanie kompletnej zostavy vrátane automobilového podvozku resp. návesu. Poskytujeme komplexný záručný a pozáručný servis, dodávku ND, montážne práce, konzultačnú a poradenskú činnosť a zaškolenie pre obslužný a technický personál zákazníka.

Vďaka spoľahlivosti a vysokej kvalite Liebherr výrobkov garantujeme ekonomickú prepravu betónu.

Špeciálna oceľ vyvinutá pre auto-domiešavače

Spoločnosť Liebherr spolupracuje výlučne s renomovanými výrobcami ocele na vývoji vlastnej ocele LICRO 500 pre miešacie bubny. Špeciálna oceľ obsahuje mimoriadne tvrdý karbonitrid titánu, a preto sú  miešacie bubny dlhodobo chránené proti opotrebeniu.

© KRANIMEX, spol. s r.o., Lazaretská 4/A 812 01 Bratislava Tel.: 00421 2 45529435, 00421 2 45529436 Email: kranimex@kranimex.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel. Sro. Vložka č. 11529/B IČO: 35 696 273, IČ DPH: SK2020310501