Kranimex, spol. s r.o. ako výhradný zástupca firmy Liebherr zabezpečuje v Slovenskej republike predaj a autorizovaný servis vežových žeriavov Liebherr. Ponuka nemeckého výrobcu vežových žeriavov predstavuje ucelený program, ktorý širokou ponukou systémov, použitím moderných technológií, vysokou kvalitou a spoľahlivosťou uspokojí požiadavky najnáročnejšieho zákazníka.

Poskytujeme predaj nových i použitých žeriavov a komponentov vrátane komplementárnych služieb:

• dovoz, uvedenie do prevádzky
• revízne správy, úradné skúšky
• záručný a pozáručný servis
• dodávky náhradných dielov
• školiacu činnosť pre technický a obslužný personál

 

© KRANIMEX, spol. s r.o., Lazaretská 4/A 812 01 Bratislava Tel.: 00421 2 45529435, 00421 2 45529436 Email: kranimex@kranimex.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel. Sro. Vložka č. 11529/B IČO: 35 696 273, IČ DPH: SK2020310501