TYP ŽERIAVA: VÝŠKA ZDVIHU: NOSNOSŤ: MAX. RÁDIUS:  TECH.LISTY:
 LIEBHERR 32H  21m  4000 – 1000kg  30m TECH. PARAMETRE
 LIEBHERR 32TT  21,5m  4000 – 1000kg  30m TECH. PARAMETRE
 LIEBHERR 35K  26m  3500 – 925kg  33m TECH. PARAMETRE
 LIEBHERR 42K.1  26m  4000 – 1100kg  36m TECH. PARAMETRE
 LIEBHERR 50K  32,7m  4500 – 950kg  40m TECH. PARAMETRE
 LIEBHERR 63K  32,7m  6000 – 1100kg  43m TECH. PARAMETRE
 LIEBHERR 71K  32,7m  6000 – 1100kg  45m TECH. PARAMETRE
© KRANIMEX, spol. s r.o., Lazaretská 4/A 812 01 Bratislava Tel.: 00421 2 45529435, 00421 2 45529436 Email: kranimex@kranimex.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel. Sro. Vložka č. 11529/B IČO: 35 696 273, IČ DPH: SK2020310501