Žeriavy s hornou otočou

LIEBHERR EC-B

Žeriavy rady EC-B predstavujú kompletne novú konštrukciu a mnoho inovatívnych riešení. Sú to takzvané žeriavy bez špice, ktorých jednotlivé komponenty sú navrhnuté k čo najjednoduchšej manipulácii pri montážnych prácach ako aj preprave.

LIEBEHERR 71EC-B 5 FR.tronic         TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 85EC-B 5                           TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 85EC-B 5 FR. tronic        TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 110EC-B 6                         TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 110EC-B 6 FR.troni          TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 130EC-B 6                         TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 130EC-B 8 FR.tronic        TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 150EC-B 6 FR.tronic        TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 150EC-B 6 Litronic          TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 150EC-B 8 FR.tronic        TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 150EC-B 8 Litronic          TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 172EC-B 8 Litronic           TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 202EC-B 10 Litroni          TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 250EC-B 12 Litronic         TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 285EC-B 12 Litronic         TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 380EC-B 12 Litronic         TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 380EC-B 16 Litronic         TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 1000EC-B 125 Litronic     TECHNICKÉ PARAMETRE

Žeriavy s hornou otočou

LIEBHERR EC-H

EC – H žeriavy sú hospodárne pre transport, sú jednoducho a rýchlo montovateľné a disponujú inovatívnym pohonom. Vďaka svojmu výkonu sú schopné pokryť stredné až veľké stavebné projekty. Jednotlivé komponenty žeriava je možné transportovať v takom poradí v ktorom budú neskôr montované do pohotovostnej polohy.

LIEBEHERR 200EC-H 10 FR.tronic    TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 200EC-H 10 Litronic       TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 280EC-H 12 Litronic       TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 280EC-H 16 Litronic       TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 550EC-H 20 Litronic       TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 550EC-H 40 Litronic       TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 630EC-H 40 Litronic       TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 630EC-H 50 Litronic       TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 1000EC-H 40 Litronic      TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 1000EC-H 50 Litronic      TECHNICKÉ PARAMETRE

Žeriavy s hornou otočou

LIEBHERR HC

Typová rada HC obsahuje deväť univerzálnych žeriavov, ktoré sú konštruované pre veľmi vysokú výšku pod hák a veľmi dlhé výložníkové rameno. Uplatnenie nájdu pri rozsiahlych stavebných projektoch, ako aj v prístavoch. Existuje možnosť zhotovenia žeriava s ešte vyššími parametrami na zákazku, podľa želania zákazníka.

LIEBEHERR 1250HC 40        TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 1250HC 50        TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 2000HC 60        TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 3150HC 60        TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 3150HC 70        TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 4000HC 70        TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 4000HC 80        TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 4000HC 100      TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 5000HC 80        TECHNICKÉ PARAMETRE

© KRANIMEX, spol. s r.o., Lazaretská 4/A 812 01 Bratislava Tel.: 00421 2 45529435, 00421 2 45529436 Email: kranimex@kranimex.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel. Sro. Vložka č. 11529/B IČO: 35 696 273, IČ DPH: SK2020310501