Predaj a prenájom

Spoločnosť Kranimex ponúka profesionálne služby, založené na dlhoročných skúsenostiach v oblasti predaja a prenájmu stavebných vežových žeriavov Liebherr. Naši školení pracovníci Vám poskytnú odborné stanovisko a navrhnú najefektívnejšie riešenie pre každý stavebný projekt. V rámci služieb a zabezpečenia Vám ponúkame:

 • konzultačnú a poradenskú činnosť už v príprave projektov
 • logistické riešenia pri dodávke žeriavov
 • prenájom poistených strojov a zariadení
 • predaj nových aj použitých žeriavov a častí
 • montážne a demontážne práce školenými pracovníkmi
 • najvyššie bezpečnostné štandardy
 • zabezpečenie kvalifikovanej obsluhy
 • kotvenie žeriavov pri výškových objektoch
 • revízne správy a zabezpečenie úradných skúšok
 • odborné prehliadky a diagnostiku
 • záručný a pozáručný servis (hot-line 24/7)
 • dodávku originálnych ND z vlastných skladov
 • zaškolenie obsluhy a personálu zákazníka
 • pobočky a zázemie v strategických miestach v rámci SR
 • Prenájom vežových žeriavov

  Prenájom vežových žeriavov

  Prenájom vežových žeriavov Liebherr z požičovne, ktorá disponuje rozsiahlym žeriavovým parkom rôznych typov a kategórií.

 • Predaj vežových žeriavov

  Predaj vežových žeriavov

  Poskytujeme predaj nových i použitých žeriavov a komponentov vrátane komplementárnych služieb

 • Anti-kolízne systémy

  Anti-kolízne systémy

  Systém v reálnom čase spracováva 3D dáta, rýchlosti a vzdialenosti medzi jednotlivými prvkami žeriavov a zabraňuje ich kolízii.

© KRANIMEX, spol. s r.o., Lazaretská 4/A 812 01 Bratislava Tel.: 00421 2 45529435, 00421 2 45529436 Email: kranimex@kranimex.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel. Sro. Vložka č. 11529/B IČO: 35 696 273, IČ DPH: SK2020310501