Kranimex, spol. s r.o.  zabezpečuje v Slovenskej republike kompletné servisné zabezpečenie žeriavov a betonárskej techniky Liebherr. V rámci servisných služieb a zabezpečenia,  Vám ponúkame najvyššiu kvalitu, profesionalitu, odbornosť  a efektívnosť -atribúty podmienené dlhoročnými skúsenosťami a pevne vybudovanom zázemím.

KRANIMEX, spol. s r.o.
PZ 800
900 46 Most pri Bratislave

Tel.:00421 (2) 455 29 435
Tel.:00421 (2) 455 29 436
kranimex@kranimex.sk

Servis a dodávky ND
kranimex@kranimex.sk

0903 250 107 (hotline)
0903 250 107 (p. Rambala)

Stavebné vežové žeriavy Liebherr

• konzultačnú a poradenskú činnosť už v príprave projektov
• logistické riešenia pri dodávke žeriavov
• prenájom poistených strojov a zariadení
• predaj nových aj použitých žeriavov a častí
• montážne a demontážne práce školenými pracovníkmi
• najvyššie bezpečnostné štandardy
• zabezpečenie kvalifikovanej obsluhy
• kotvenie žeriavov pri výškových objektoch
• revízne správy a zabezpečenie úradných skúšok
• odborné prehliadky a diagnostiku
• záručný a pozáručný servis (hot-line 24/7)
• dodávku originálnych ND z vlastných skladov
• zaškolenie obsluhy a personálu zákazníka
• pobočky a zázemie v strategických miestach v rámci SR

Betonárska technika Liebherr

• predaj kompletnej betonárskej techniky a uvedenie zariadení do prevádzky
• predaj častí strojových celkov betonárskej techniky
• predaj nadstavieb automiešačov na akýkoľvek typ podvozku
• predaj recyklačných zariadení pre zostatkové zmesi a kalovú vodu
• komplexný záručný a pozáručný servis všetkých zariadení
• dodávky originálnych náhradných dielov
• montáž všetkých výrobkov a zariadení
• pravidelné prehliadky a diagnostiku
• konzultačné a poradenské služby
• školiacu činnosť pre obslužný a technický personál

© KRANIMEX, spol. s r.o., Lazaretská 4/A 812 01 Bratislava Tel.: 00421 2 45529435, 00421 2 45529436 Email: kranimex@kranimex.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel. Sro. Vložka č. 11529/B IČO: 35 696 273, IČ DPH: SK2020310501