Recyklačné zariadenia Liebherr, sú navrhnuté buď ako bubnové, alebo špirálové systémy a sú využiteľné tam, kde je potreba spracovania čerstvého zostatkového betónu ekologicky prijateľným spôsobom. V uzavretom materiálovom okruhu sú zložky výrobných materiálov vyplavované a oddeľované, kde je spotrebovaná voda recyklovaná a použitá pre ďalšiu produkciu. 

Informacie o recyklačných zariadeniach

 

Recyklačné zariadenia LRS (špirálový systém)

Recyklačný systém LRS  je charakteristický vďaka svojmu kompaktnému dizajnu. Zvyškový betón je účinne vymývaný a dostáva sa von cez skrutku, kde samotná štruktúra výsypky bráni preplneniu skrutky. Špeciálne ložiská so zníženým opotrebením zaručujú pozporuchovú prevádzku.

LRS 606

Recyklačné zariadenie – špirálové

Dĺžka špirály 6,000 mm
Priemer špirály 600 mm
Výkon hlavného motora 5.5 kW
Výška výpuste pevných častíc 2,200 mm
Šírka výpuste 1,900 mm
Výpuste pre domiešavače 1 – 2
Množstvo recyklovaného betónu 12 m³/h
Veľkosť nádrže odpachovej vody Project related depending on the number of truck mixers and concrete pumps
Odďelovací rez 0.25 mm
Max. veľkosť kameniva 35 mm

LRS 606 mobil

Recyklačné zariadenie – špirálové

Dĺžka špirály 6,000 mm
Priemer špirály 600 mm
Výkon hlavného motora 5.5 kW
Výška výpuste pevných častíc 2,200 mm
Šírka výpuste 1,900 mm
Výpuste pre domiešavače 1 – 2
Množstvo recyklovaného betónu 12 m³/h
Veľkosť nádrže odpachovej vody 5 x 3 x 3 m, Volume approx. 40 m³
Odďelovací rez 0.25 mm
Max. veľkosť kameniva 35 mm

LRS 708

Recyklačné zariadenie – špirálové

Dĺžka špirály 6,250 mm
Priemer špirály 800 mm
Výkon hlavného motora 11.0 kW
Výška výpuste pevných častíc 2,300 mm
Šírka výpuste 1,900 mm
Výpuste pre domiešavače 1 – 2
Množstvo recyklovaného betónu 22 m³/h
Veľkosť nádrže odpachovej vody Project related depending on the number of truck mixers and concrete pumps
Odďelovací rez 0.25 mm
Max. veľkosť kameniva 35 mm

LRS 806

Recyklačné zariadenie – špirálové

Dĺžka špirály 8,500 mm
Priemer špirály 600 mm
Výkon hlavného motora 11.0 kW
Výška výpuste pevných častíc 3,200 mm
Šírka výpuste 1,900 mm
Výpuste pre domiešavače 1 – 2
Množstvo recyklovaného betónu 12 m³/h
Veľkosť nádrže odpachovej vody Project related depending on the number of truck mixers and concrete pumps
Odďelovací rez 0.25 mm
Max. veľkosť kameniva 35 mm

LRS 908

Recyklačné zariadenie – špirálové

Dĺžka špirály 8,700 mm
Priemer špirály 800 mm
Výkon hlavného motora 11.0 kW
Výška výpuste pevných častíc 3,250 mm
Šírka výpuste 1,900 mm
Výpuste pre domiešavače 1 – 2
Množstvo recyklovaného betónu 22 m³/h
Veľkosť nádrže odpachovej vody Project related depending on the number of truck mixers and concrete pumps
Odďelovací rez 0.25 mm
Max. veľkosť kameniva 35 mm

Recyklačné zariadenia LRT (bubnový systém)

Recyklačné zariadenia typu LRT môžu spracovať väčšie množstvo zostatkového betónu aj vďaka svojej robustnejšej konštrukcii a objemu. V uzavretom procese spracovania, sú zostatkové zložky vymývané a voda je opätovne použitá pre recyklačný proces.

LRT 422

Recycling plant – trough system

 

Trough length 4,000 mm
Trough diameter 2,200 mm
Výkon hlavného motora 7.5 kW
Výška výpuste pevných častíc 1,700 mm
Šírka výpuste 2,000 mm
Large discharge hopper width 3,000 mm
Výpuste pre domiešavače 1 – 2
Množstvo recyklovaného betónu 10 m³/h
Veľkosť nádrže odpachovej vody Project related depending on the number of truck mixers and concrete pumps
Odďelovací rez 0.25 mm
Max. veľkosť kameniva 35 mm

LRT 622

Recycling plant – trough system

 

Trough length 6,000 mm
Trough diameter 2,200 mm
Výkon hlavného motora 11.0 kW
Výška výpuste pevných častíc 2,000 mm
Šírka výpuste 2,000 mm
Šírka veľkej výpuste 3,000 mm
Výpuste pre domiešavače 1 – 2
Množstvo recyklovaného betónu 20 m³/h
Veľkosť nádrže odpachovej vody Project related depending on the number of truck mixers and concrete pumps
Odďelovací rez 0.25 mm
Max. veľkosť kameniva 35 mm

Vyrovnávací zásobník

Vyrovnávací zásobník môže byť rýchlo naplnený veľkým množstvom zvyškového betónového materiálu z mnohých vozidiel súčasne. Následne  rovnomerne odovzdáva  materiál do recyklačného záriadenia. Vďaka svojej modulárnej konštrukcii je vhodný pre dva, tri, štyri alebo šesť plniacích miest pre nákladné vozidlá.

 

© KRANIMEX, spol. s r.o., Lazaretská 4/A 812 01 Bratislava Tel.: 00421 2 45529435, 00421 2 45529436 Email: kranimex@kranimex.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel. Sro. Vložka č. 11529/B IČO: 35 696 273, IČ DPH: SK2020310501