Recyklačné zariadenia Liebherr, sú navrhnuté buď ako bubnové, alebo špirálové systémy a sú využiteľné tam, kde je potreba spracovania čerstvého zostatkového betónu ekologicky prijateľným spôsobom. V uzavretom materiálovom okruhu sú zložky výrobných materiálov vyplavované a oddeľované, kde je spotrebovaná voda recyklovaná a použitá pre ďalšiu produkciu. 

© KRANIMEX, spol. s r.o., Lazaretská 4/A 812 01 Bratislava Tel.: 00421 2 45529435, 00421 2 45529436 Email: kranimex@kranimex.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel. Sro. Vložka č. 11529/B IČO: 35 696 273, IČ DPH: SK2020310501