Recyklačné zariadenia Liebherr, sú navrhnuté buď ako bubnové, alebo špirálové systémy a sú využiteľné tam, kde je potreba spracovania čerstvého zostatkového betónu ekologicky prijateľným spôsobom. V uzavretom materiálovom okruhu sú zložky výrobných materiálov vyplavované a oddeľované, kde je spotrebovaná voda recyklovaná a použitá pre ďalšiu produkciu. 

Recyklačné zariadenia LRS (špirálový systém)

Recyklačný systém LRS  je charakteristický vďaka svojmu kompaktnému dizajnu. Zvyškový betón je účinne vymývaný a dostáva sa von cez skrutku, kde samotná štruktúra výsypky bráni preplneniu skrutky. Špeciálne ložiská so zníženým opotrebením zaručujú pozporuchovú prevádzku.

Recyklačné zariadenia LRT (bubnový systém)

Recyklačné zariadenia typu LRT môžu spracovať väčšie množstvo zostatkového betónu aj vďaka svojej robustnejšej konštrukcii a objemu. V uzavretom procese spracovania, sú zostatkové zložky vymývané a voda je opätovne použitá pre recyklačný proces.

Vyrovnávací zásobník

Vyrovnávací zásobník môže naraz spracovávať väčšie množstvo zostatkového betónu a postupne ho dávkovať do recyklačného zariadenia.

Systém úpravy vody

Pokiaľ nie je možné zostatkovú vodu použiť pri výrobe betónu, systém úpravy vodu umožňuje pomocou tzv. vločkovania kvalitnejšie spracovanie použitej vody a jej použitie na ďalšie účely.

LRS 606

Technické parametre

© KRANIMEX, spol. s r.o., Lazaretská 4/A 812 01 Bratislava Tel.: 00421 2 45529435, 00421 2 45529436 Email: kranimex@kranimex.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel. Sro. Vložka č. 11529/B IČO: 35 696 273, IČ DPH: SK2020310501