These cranes have been designed for work on particularly high buildings or in extremely restricted spaces. A new development is the option of fitting these cranes with a horizontal load path. When the jib is moved, the hoist gear is controlled in such a way as to ensure that the hook travels horizontally.

Mobilné žeriavy

LIEBHERR HC-L

Žeriavy rady HC-L sú konštruované pre práce na obzvlášť vysokých budovách, prípadne pre práce vo veľmi stiesnenom priestore. Navrhnutá konštrukcia a parametre umožňujú nasadenie týchto žeriavov, kde by konvenčné typy žeriavov nebolo možné použiť.

LIEBEHERR 125HC-L 6/12 Litronic        TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 180HC-L 8/16 Litronic        TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 180HC-L 10/18 Litronic      TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 280HC-L 8/16 Litronic        TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 280HC-L 12/24 Litronic      TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 280HC-L 16/28 Litronic      TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 355HC-L 12/24 Litronic      TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 355HC-L 16/32 Litronic      TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 355HC-L 18/32 Litronic      TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 540HC-L 12/24 Litronic      TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 540HC-L 16/32 Litronic      TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 540HC-L 18/36 Litronic      TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 540HC-L 16/32/48 Litronic TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 540HC-L 18/36/54 Litronic TECHNICKÉ PARAMETRE

Mobilné žeriavy

LIEBHERR R

Výrobná rada R umožňuje vďaka pásovému podvozku, vysokú mobilitu na stavenisku, hlavne v ťažkých terénnych podmienkach. Žeriavy disponujú vlastným agregátom, ktorý odstraňuje potrebu inštalovania elektrického prívodu pre ich prevádzku.

 

LIEBEHERR 32TTR         TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 42KR.1        TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 71KR           TECHNICKÉ PARAMETRE
LIEBEHERR 120KR.1      TECHNICKÉ PARAMETRE

Mobilné žeriavy

LIEBHERR DR

Žeriavy typu DR boli koncipované ako špeciálne žeriavy pre demontáž žeriavov z vysokých budov, mostových pylónov a telekomunikačných veží. Rozmery a váha jednotlivých častí žeriava sú navrhnuté tak, aby boli rozmontovateľné pomocou malého zdvihového zariadenia a vertikálne prepravované cez výťahové šachty objektov.

 

LIEBEHERR 200DR 5/10        TECHNICKÉ PARAMETRE

© KRANIMEX, spol. s r.o., Lazaretská 4/A 812 01 Bratislava Tel.: 00421 2 45529435, 00421 2 45529436 Email: kranimex@kranimex.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel. Sro. Vložka č. 11529/B IČO: 35 696 273, IČ DPH: SK2020310501