Silne a presne

Žeriavy HC od firmy Liebherr umožňujú presné umiestnenie veľmi ťažkých nákladov s  milimetrovou presnosťou. Vlastné pohonné jednotky a riadiaca technológia zaisťujú dokonalé prispôsobenie pohonných jednotiek navzájom.

Skvelí pracovníci

Veľké žeriavy od firmy Liebherr sú vhodné pre projekty, ktoré vyžadujú vysoké výšky pod hákom, extra dlhé výložníky a veľké nosnosti. 

1250 HC 40

Nosnosť na konci vyloženia 12,500 kg
Max. vyloženie 81.00 m
Norma EN 14439
Počet prameňov lana 2/4
Max. nosnosť 40,000 kg
Max. výška pod hákom 79.00 m
Zdvihová jednotka 65 kW – 110 kW FU
Otočová jednotka 3 x 11,0 kW FU
Jednotka posunu mačky 11,0 kW FU

1250 HC 50

Nosnosť na konci vyloženia 12,000 kg
Max. vyloženie 81.00 m
Norma EN 14439
Počet prameňov lana 2/4
Max. nosnosť 50,000 kg
Max. výška pod hákom 79.00 m
Zdvihová jednotka 65 kW – 110 kW FU
Otočová jednotka 3 x 11,0 kW FU
Jednotka posunu mačky 18,5 kW FU

2000 HC 60

Nosnosť na konci vyloženia 19,000 kg
Max. vyloženie 80.00 m
Norma EN 14439
Počet prameňov lana 2/4
Max. nosnosť 60,000 kg
Max. výška pod hákom 91.80 m
Zdvihová jednotka 110 kW FU
Otočová jednotka 4 x 15,0 kW FU
Jednotka posunu mačky 37,0 kW FU

3150 HC 60

Nosnosť na konci vyloženia 32,000 kg
Max. vyloženie 80.00 m
Norma EN 14439
Počet prameňov lana 2/4
Max. nosnosť 60,000 kg
Max. výška pod hákom 73.80 m

3150 HC 70

Nosnosť na konci vyloženia 50,000 kg
Max. vyloženie 60.00 m
Norma EN 14439
Počet prameňov lana 2/4
Max. nosnosť 70,000 kg
Max. výška pod hákom 95.00 m

4000 HC 70

Nosnosť na konci vyloženia 25,500 kg
Max. vyloženie 90.00 m
Norma EN 14439
Počet prameňov lana 2/4
Max. nosnosť 70,000 kg
Max. výška pod hákom 90.00 m

4000 HC 80

Nosnosť na konci vyloženia 34,000 kg
Max. vyloženie 100.00 m
Norma EN 14439
Počet prameňov lana 2/4
Max. nosnosť 80,000 kg
Max. výška pod hákom 110.00 m

4000 HC 100

Nosnosť na konci vyloženia 22,500 kg
Max. vyloženie 96.00 m
Norma EN 14439
Počet prameňov lana 6
Max. nosnosť 100,000 kg
Max. výška pod hákom 67.60 m

5000 HC 80

Nosnosť na konci vyloženia 42,000 kg
Max. vyloženie 100.00 m
Norma EN 14439
Počet prameňov lana
Max. nosnosť 80,000 kg
Max. výška pod hákom 110.00 m
© KRANIMEX, spol. s r.o., Lazaretská 4/A 812 01 Bratislava Tel.: 00421 2 45529435, 00421 2 45529436 Email: kranimex@kranimex.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel. Sro. Vložka č. 11529/B IČO: 35 696 273, IČ DPH: SK2020310501