• december

   20

   2015
  9 VEŽOVÝCH ŽERIAVOV LIEBHERR NA PROJEKTE BORY MALL

  9 VEŽOVÝCH ŽERIAVOV LIEBHERR NA PROJEKTE BORY MALL

  Názov projektu Bory vychádza z miestopisu lokality, kde bude stáť. Územie medzi Malými Karpatmi a riekou Moravou sa nazýva Borská nížina a historicky je známe ako miesto, kde rastú borovicové lesy – bory. Projekt Bory má ambíciu stať sa novou mestskou štvrťou Bratislavy, ktorá významne rozšíri mesto smerom na severozápad. Projekt sa uskutoční v dvoch

  • december

   20

   2015
  LIEBHERR 550 EC-H20Litronic V ŽELEZIARŇACH PODBREZOVÁ

  LIEBHERR 550 EC-H20Litronic V ŽELEZIARŇACH PODBREZOVÁ

  Spoločnosť Kranimex dodala vežový žeriav Liebherr 550 EC-H20Litronic pre Želieziarne Podbrezová, v rámci projektu výstavby odprášenia EAF a LF pece. Cieľom rekonštrukcie je výstavba novej účinnejšej podtlakovej filtračnej stanice o kapacite 900 tis. m3/hod. Okrem uvedenej filtračnej stanice bude rekonštruované vodou chladené odťahové potrubie s využitím najnovších BAT technológií, ako je „dospaľovanie“ CO a odlúčenie

  • december

   17

   2013
  Flotila žeriavov Liebherr na projekte univerzitnej nemocnice v Štokholme

  Flotila žeriavov Liebherr na projekte univerzitnej nemocnice v Štokholme

  Na ploche 320.000 m² je nasadených osem stavebných vežových žeriavov Liebherr na manipuláciu a prepravu materiálu. Približne na tretine staveniska je v nahustenom priestore umiestnených až sedem stavebných žeriavov vyšších kategórií. Stavbu obsluhujú štyri Liebherr 630 EC-H 40 Litronic, tri Liebherr 550 EC-H 20 Litronic, ako aj pomocný rýchlo staviteľný žeriav Liebherr 20 SE.

© KRANIMEX, spol. s r.o., Lazaretská 4/A 812 01 Bratislava Tel.: 00421 2 45529435, 00421 2 45529436 Email: kranimex@kranimex.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel. Sro. Vložka č. 11529/B IČO: 35 696 273, IČ DPH: SK2020310501